Schemat för SM är ändrat från hur det såg ut förra året. Fortfarande är tanken att så få discipliner som möjligt ska krocka med varandra. 

Discipliner som vi vet kommer krocka är:

  • Onsdag – Konstnärlig dans (Modernt och Show) och Artistic Ballroom pågår samtidigt (som förra året)
  • Torsdag – Slow och Pardans pågår samtidigt
  • Torsdag – Engelsk Freestyle Solo och Artistic Danceshow pågår samtidigt
  • Torsdag – Engelsk Freestyle Duo resp Konstnärlig Dans (Jazz) pågår samtidigt som EB Solo resp Hiphop Battle

Övriga dagar kommer inga krockar att ske, vi kommer att se till att delarna i respektive hall väntar in varandra.

Onsdag

Hall A

TidVad
13:00Artistic Ballroom
Solo
Artistic Ballroom
Duo

Hall B

TidVad
13:00KONSTNÄRLIG DANS
Modernt
KONSTNÄRLIG DANS
Show

Torsdag

Hall A

TidVad
09:00SLOW
Solo
SLOW
Duo
Engelsk
Freestyle
Solo
Lunchpaus
EB SOLO
HIPHOP BATTLE
Uttagning
HIPHOP BATTLE
Finaler
DISCO SOLO
Första ronder Ungdom/Vuxen

Hall B

TidVad
09:00BALLROOM
Bugg, Salsa,
Standard och Latin
ARTISTIC
DANCESHOW


Lunchpaus
ENGELSK FREESTYLE
Duo
KONSTNÄRLIG DANS
Jazz


Fredag

Hall A

TidVad
10:00 DISCO SOLO
Brons-Star U/V


DISCO DUO
Brons-Silver B
(inkl. finaler)
HIPHOP SOLO
Superstar – Champion
B (inkl finaler)

HIPHOP DUO
SM-klass V
Lunchpaus
DISCO SOLO
Brons-Star J
HIPHOP DUO
Brons-SM-klasser
J1/J2 och J
FINALPASS
17:30 HIPHOP DUO
Alla klasser J/U/V
DISCO SOLO
Alla klasser J/U/V

Hall B

TidVad
10:00DISCO SOLO
Superstar
SM-Klasser Vuxen

DISCO DUO
Guld-Superstar B
(inkl. finaler)
HIPHOP SOLO
Brons-Guld B
(inkl finaler)

HIPHOP DUO
Brons – Star U/V
Lunchpaus
DISCO SOLO
Superstar-SM-klasser J
HIPHOP DUO
Brons-Star J3/J4

Lördag

Hall A

TidVad
09:00 DISCO DUO
Brons-Star U/V

DISCO SOLO
Brons-Silver B
(inkl finaler)

HIPHOP DUO
Guld-Champion B
(inkl finaler)

HIPHOP SOLO
Superstar
SM-klass Vuxen
Lunchpaus
EB DUO
Alla klasser
DISCO DUO
Brons-Star J1/J2
HIPHOP SOLO
Superstar-SM-klasser J
FINALPASS
15:30 DISCO FREESTYLE
Alla klasser
HIPHOP SOLO
Alla klasser J/U/V
DISCO DUO
Alla klasser
EB DUO
Alla klasser

Hall B

TidVad
09:00 DISCO DUO
Superstar
SM-klasser
Vuxen

DISCO SOLO
Guld-Champion B
(inkl. finaler)
HIPHOP DUO
Brons-Silver B
(inkl. finaler)

HIPHOP SOLO
Brons-Star U/V

Lunchpaus

DISCO DUO
Brons-Superstar
J3/J4 och J
HIPHOP SOLO
Brons-Star J

Söndag

Hall A

TidVad
10:00HIPHOP GRUPP
DISCO FORMATION
DISCO GRUPP

Hall B

TidVad
10:00HIPHOP GRUPP
DISCO GRUPP