Tidsschema för tävlingsdagarna kan du ta del av här.